Sbormistryně Jana Krcháková oslavila kulaté narozeninypřevzato z www.jirikolar.cz, pátek 20. března 2020
Magazín > Sborový život

květiny

Josef Rudolf / Josef Rudolf

V dětství ji kromě hudbymilovných rodičů vtáhly do světa hudby především učitelky klavíru na LŠU – Milada Kučerová v Rožnově pod Radhoštěm a Helena Plášková ve Vsetíně. Zaujalo ji také účinkování ve vsetínském mládežnickém orchestru pod vedením Josefa Gaji a v různých komorních souborech.

Po studiu učitelského oboru (ruský jazyk a psychologie) na brněnské univerzitě začala v r. 1985 působit na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Když zde po několika letech vznikla poptávka po učiteli HV, začala dálkově studovat muzikologii na své alma mater v Brně. Studium ukončila diplomovou prací o evangelické duchovní hudbě na Valašsku pod vedením prof. PhDr. Jiřího Fukače.

Poté se její učitelské působení stále více soustředilo na výuku HV a vedení studentského sboru. Účastnila se Letních kurzů HV v Rychnově nad Kněžnou, ale rozhodujícím impulsem pro její rozhodnutí stát se sbormistryní byla pravidelná účast na sborovém ateliéru Bělotínský týden zpěvu. Tam přijala první lekce dirigování od Doc.ThDr. Tomáše Novotného a především tam poznala svůj největší vzor a mnohaletého rádce a inspirátora prof. Lumíra Pivovarského. Díky BTZ se také zrodila mnoholetá spolupráce s dalšími sbormistry – Helenou Kaločovou (Song Vsetín), Petrou Rašíkovou (Artep Orlová) a Liborem Sládkem (Besharmonie Praha). Společně s těmito sbory bylo v roce 2019 několikrát provedeno rockové oratorium Eversmiling Liberty. S Liborem Sládkem po dobu několika let také vedla mládežnický ateliér na BTZ.

Další sbormistrovské vzdělání získávala Jana Krcháková na sbormistrovských kurzech pořádaných dr. Mackovou s lektory Milanem Uherkem, Jiřím Kolářem a Markem Valáškem. Neocenitelné byly i osobní konzultace s Lukášem Vasilkem (Pražský filharmonický sbor), ale také kurzy organizované ČCE s jejím celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem.

Jana Krcháková založila v roce 1992 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí pěvecký sbor Basové G, který dosud pracuje pod jejím vedením. Sbor rozvíjí umělecké a hudební cítění studentů, obohacuje kulturní život školy i města a významně přispívá k prezentaci gymnázia na veřejnosti doma i v zahraničí. V regionu sbor pravidelně vystupuje s Beskydským orchestrem ze ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm (řídí Zdeněk Vala), zajímavým projektem bylo uvedení Vivaldiho kantáty Gloria v r. 2009 za doprovodu orchestru kroměřížské konzervatoře (dir. Miloslav Bubeníček).

Pěvecký sbor Basové G pořádá pod vedením své dirigentky každoročně benefiční i vánoční koncerty, spolupracuje s meziříčskými kulturními institucemi i dalšími sbory a hudebníky, zapojuje se do mezinárodních projektů. Zajímavé sborové přátelství vzniklo mezi Basovým G a mládežnickým sborem Bély Bartóka (při Gymnáziu v Šahách s vyučovacím jazykem maďarským). Oba sbory se společně zúčastnily workshopu hlasové výchovy, který vedl Árpád Tóth z univerzity v Budapešti. Vzájemné návštěvy a společné koncerty probíhají také ve spolupráci s polským sborem Grodziski Chór Bogorya z města Grodzisk Mazowiecki a španělským sborem Cor Jove Fusio Sant Cugat.

V průběhu své existence se Basové G zúčastnilo celé řady sborových festivalů a soutěží v České republice (Otrokovice, Ostrava, Opava, Orlová, Vsetín, Brno, Český Krumlov, Praha, Jihlava) i v Polsku (Katowice, Częstochowa-Koziegłowy, Rybnik). Sbor mnohokrát vystupoval v zahraničí: zpíval na Slovensku, ve Španělsku a Francii, v Polsku, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii a Řecku. Basové G vydalo čtyři CD s průřezem svého repertoáru, naposledy s duchovními a vánočními skladbami. K největším úspěchům patří více než desetkrát získané zlaté pásmo z hodnocené celostátní přehlídky GYMNASIA CANTANT v Brně, které bylo mnohokrát doplněno zvláštní cenou za nejlépe provedenou skladbu, za sólové výkony zpěváků, stylové provedení repertoáru atp. Opakovaného zařazení do zlatého pásma dosáhl sbor také na celostátní hodnocené přehlídce středoškolských sborů OPAVA CANTAT a na regionální soutěži CHRÁM I TVRZ ve Vsetíně.

Jana Krcháková se v průběhu své sbormistrovské činnosti věnovala i jiným sborům. Tři roky pracovala s dětským sborem při soukromé taneční škole JAMI ve Valašském Meziříčí, krátce spolupracovala s Žanetou Bezděkovou v dětském sboru Jiná krajina, řídila také chrámový sbor při Horním sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně. Co se týče dospělých zpěváků, nejdéle (od roku 2012) se věnuje pěveckému uskupení zaměstnanců a absolventů Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, které nyní působí pod názvem Collegium G.

Za svůj nemalý úspěch považuje také to, že se obě její dcery věnují hudbě a mládeži. Pavla Šimková (roz. Krcháková) vystudovala obor matematika-hudební výchova na Ostravské univerzitě, vedla dětský sbor Lipo (ZŠ Liptál), poprockový sbor Fusion (ČCE Vsetín) a v současnosti se věnuje hudebním aktivitám při škole Brána v Nové Pace. Zuzana Gašparová (roz. Krcháková) vystudovala klavír, sólový zpěv, sbormistrovství a hudební výchovu. Vyučuje na ZUŠ v Prostějově, kde vede dětský sbor Kolotoč a komorní sbor Slavík a růže. Podílí se také na řízení ženského sboru Vlastimila v Prostějově. V současnosti zpívá v chrámovém sboru v Jindřichově Hradci už i nejstarší vnučka (dcera syna Jakuba) - Vivien Krcháková. Tak půjde láska ke sborovému zpěvu a hudbě k dalším generacím.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)