Představuje se Pražský dětský sbor, který oslavil již 54. výročí svého založení

PDS patří mezi nejznámější a nejúspěšnější české dětské sbory. Dosud jím prošlo přes 4600 pražských dětí. Dnes působí v jeho osmi odděleních celkem 345 zpěváků ve věku od 4 1/2 do 72 let. Ke sboru totiž patří i padesátičlenný sbor dospělých - rodičů a přátel PDS.archiv, pondělí 1. března 2004
Magazín > Sborový život

PDS - výročí

archvi PDS / -cs-

Sbormistr Čestmír Stašek, který měl již předchozí tříleté zkušenosti s Mosteckým dětským sborem, pozval pražské děti se zájmem o sborové zpívání k prvé zkoušce ve středu 2. března 1949 do školy ve Štěpánské ulici. Tento den si připomínáme jako výroční den založení Pražského dětského sboru. Od té doby sbor účinkuje stále pod vedením svého zakladatele, který svým dětem neúnavně opakuje, že „zpívání se dá naučit zpíváním". Zástupci známé pelhřimovské agentury Dobrý den ocenili tuto vytrvalost osvědčením o vytvoření českého i světového rekordu v délce vedení jediného pěveckého sboru a zápisem do nejnovějšího vydání Guinnessovy knihy rekordů.

Čestmír Stašek je absolventem katedry hudební výchovy UK a studoval klavír u prof. Polívky, varhany u prof. Krajse, skladbu u Otakara Jeremiáše a sborový zpěv a dirigování u prof. V. B. Aima. Jde o pedagoga, který vyučoval od r. 1945 na všech typech škol, od mateřské až po vysokou - na konzervatoři i v polepšovně. Na pedagogické fakultě UK působí dodnes. Patří mezi vytrvalé organizátory sborového zpívání - je předsedou komise dětského sborového zpěvu České hudební společnosti i autorem několika hudebních učebnic. Každý z členů PDS musí během přípravných kursů prokázat dokonalou znalost 30 lekcí Staškova Hudebně pěveckého kursu.

PDS patří mezi nejznámější a nejúspěšnější české dětské sbory. Dosud jím prošlo přes 4600 pražských dětí. Dnes působí v jeho osmi odděleních celkem 345 zpěváků ve věku od 4 1/2 do 72 let. Ke sboru totiž patří i padesátičlenný sbor dospělých - rodičů a přátel PDS. Jak dále uvádí Čestmír Stašek podle své dokonalé evidence sbor nastudoval do konce roku 1999 neuvěřitelných 3018 skladeb od 233 našich a 178 cizích skladatelů. Hlavní sbor absolvoval 1571 koncertů, vystoupení, natáčení v rozhlase a na gramodesky, 9 MC a CD (naposledy pro muzikál Hamlet), pro film a televizi, 39 zahraničních zájezdů do 15 zemí Evropy, Ameriky, Afriky a Asie. Získal 1. ceny na soutěžích v Ostravě (1957), Havířově (1967), Celji/Jugoslávie (1969), Neerpeltu/Belgie (1972), Olomouci (1977), Székesféherváru/Maďarsko (1990), Leccu/Itálie (1992), Lindenhozhausenu/Německo (1993), Des Moines/USA (1993), Roodeportu/Jihoafrická republika (1995) a opakovaně v Neerpeltu/Belgie (1998). Mezi největší úspěchy PDS v posledním období patří jistě vítězství na soutěži v interpretaci afrických spirituálů na soutěži v USA (1993) a dlouhodobé zájezdy do JAR (1995) a do Libanonu, kde representoval české dětské sbory na pozvání našeho velvyslanectví. Dojmy z těchto dalekých cest patří mezi nezapomenutelné zážitky všech účastníků.

Náročnou odborně-pěveckou průpravou u sbormistra Čestmíra Staška prošlo i mnoho známých současných hudebníků, zpěváků, hudebních pedagogů i skladatelů (např. sólisté ND Pavla Aunická, Pavla Zobalová, Vladimír Doležal, houslista a dirigent Petr Škvor, Jitka Koželuhová, aj.).

Dlouholetou tradicí PDS je cílené zaměření sezóny na jubilea některého z mnoha znamenitých českých autorů sborové tvorby pro děti a mládež. V roce 1998 proto nastudoval Čestmír Stašek se svými sbory ucelený koncertní program z tvorby sedmdesátiletého Zdeňka Lukáše. Prvou skladbu tohoto skladatele natočil PDS 24. února 1972 a od té doby jich přibylo rovných 66. V tom nejsou uvedeny Lukášovy písně, které nahrál Čestmír Stašek s Dětským pěveckým sborem Čs. rozhlasu, jehož byl současně dirigentem od r. 1973 do r. 1989. Bylo to dvaadvacet projektů. Od roku 1965 má PDS na repertoáru také písně Petra Ebena. Jen od tohoto skladatele nahrál dosud PDS 33 skladeb pro rozhlas, televizi, na gramodesky, MC a CD. Na mnoha veřejných vystoupeních sboru své skladby Petr Eben doprovázel na klavír. V roce 1975 věnoval PDS skladbu Pražské zvony. Nepřekvapuje proto, že podzimní sezóna v r. 1998 a celá jarní sezóna 1999 byla věnována opět jeho tvorbě. Důvod je prostý - skladatel Petr Eben oslavil lednu 1999 také sedmdesáté narozeniny.

Pražský dětský sbor má dnes 8 oddělení. V přípravkách Pramínek 1 a 2 si děti (5 - 7 let) zvykají na práci v pěveckém kolektivu a osvojují si základy hlasových, rytmických a intonačních dovedností a koordinaci hudebních s pohybovými aktivitami. Ve dvou ročnících hudebně pěveckých kursů zvládají děti (8 - 10 let) látku z hudební teorie a praxe, potřebnou ve špičkovém dětském sboru. Doplňovací sbor je zásobárnou pro hlavní koncertní sbor. Jeho členy se stávají absolventi předchozích oddělení. Získávají zde sborově-pěveckou praxi, nacvičují základní repertoár hlavního sboru a zvykají si na veřejné vystupování.

Dalším oddělením je sbor mládeže Mikrochor - sbor odchovanců dětských sborů Čestmíra Staška (Čs. rozhlasu a PDS). Poslání posledního kolektivu vysvítá z jeho názvu - Smíšený sbor rodičů a přátel PDS.

Hlavní koncertní sbor, do něhož vstupují nejúspěšnější děti z doplňovacího sboru, zpívá díla od nejstarších po současná, domácí i cizí, vždy v původních jazycích. Na současném repertoáru má přes sto skladeb. Vystačuje to na několik pořadů, aniž by se skladby opakovaly, a dokazuje kvalitu i schopnosti sboru.

Činnost Pražského dětského sboru je dlouhodobou nekomerční aktivitou vzdělávacího, výchovného a kulturního charakteru. Vyvrcholením náročné celoroční přípravy jsou veřejná vystoupení a koncerty, určené pro široký okruh posluchačů. Za jejich konáním se však skrývá nejen nácvik skladeb, ale základem je mnohaletá systematická průprava a výchova.

Nácvik se odehrává ve zkušebně sboru na nám. Míru 20, Praha 2. Zkoušky probíhají v pracovních dnech (kromě středy) od 15,00 hod.

Jarní cyklus trvá od začátku roku do konce června. Završen bývá závěrečnými koncerty pro všechny členy sborů a tradičními odměnami - certifikáty a výpěstky ze zahrádky pana sbormistra, pro členy s nejlepší docházkou na zkoušky i vystoupení. O přístupu dětí k nácviku i ke koncertům svědčí, že pravidelně jsou odměňováni členové jen s méně než třemi absencemi během roku, ve kterém bývá kolem šedesáti zkoušek a v některých letech více než sedmdesát veřejných vystoupení. V květnu skládají účastníci kursů a přípravných oddělení zkoušky a podle jejich výsledků jsou zařazováni do různých oddělení pro příští rok. Program letošní jarní sezóny vyvrcholí koncem května a začátkem června sérií koncertů v Národním muzeu, v modlitebně na Korunní třídě a v dalších pražských koncertních síních.

Podzimní část začíná přípravným soustředěním na letním studijně rekreačním táboře ve druhé polovině srpna. Dosud takových zpívajících táborů bylo 49. Následuje nábor nových členů do přípravných oddělení a kursů (přicházejí v doprovodu rodičů, ale hlavně babiček). Intenzivní odborná průprava, nácvik a zkoušky končí v závěru roku cyklem adventních a vánočních koncertů. V průběhu roku se děti z PDS zúčastňují pravidelně několika soutěžních vystoupení v ČR a v zahraničí.

Taková činnost má bezpochyby kladný vliv na zdravý vývoj dětí a mládeže, nabízí účelné využití volného času a představuje účinnou prevenci před škodlivými vlivy okolí, je ale velmi náročná časově, a to jak pro sbormistra tak i pro členy sborů. Stěžejní náplní činnosti Sdružení rodičů a přátel PDS je podpora uvedených aktivit a pomoc při jejich organizačním zajištění.

Vše se daří uskutečňovat jen za významné finanční podpory hlavního města Prahy, městských částí, MŠMT, organizací Ministerstva kultury a dalších organizací, nadací (např. ČHF, OSA) i občanů. Zásluhy sbormistra Čestmíra Staška o rozvoj pražského hudebního života a jeho příkladné působení mezi dětmi a mládeží ocenila Rada ZHMP a udělila mu čestnou poctu - Stříbrnou medaili hl. města Prahy. Tu předal Čestmíru Staškovi 1. října 1999 na Staroměstské radnici primátor Jan Kasl.

PDS nabízí vystoupení pro rozmanité příležitosti - celovečerní samostatné koncerty, pro náhodné turisty i pro odbornou veřejnost, při konferencích, symposiích a podobných odborných akcích, i při slavnostních událostech v podnicích a organizacích, apod. Děti z PDS jsou připraveny na koncertech dokázat, že padesátiletý sbor je v tom nejlepším věku, v dobré formě i v kondici.

Čestmír Stašek


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)