Sborový festival hudebního romantismu s cenou prof. Václava Matouška Vlachovo Březí

18. ročník sborového festivalu hudební romantismus se uskuteční v termínu od 11. 10. - do 13. 10. 2019 ve Vlachově Březí v prostorách školního areálu a nově zrekonstruovaného Panského pivovaru a také na dalších koncertních místech regionu.Tatjana Tláskalová, pátek 28. června 2019
Magazín > Sborový život

Festival

MSFHR2018 / Rajče.net

Pořadatel festivalu hradí účastníkům stravování po celou dobu pobytu. Obědy a večeře jsou zajištěny ve Školní jídelně ZŠ PJB ve Vlachově Březí, snídaně v místě ubytování sboru. Ubytování účastníků hradí rovněž pořadatel. Ubytování je zajištěno na internátech DM a v penzionech v okolí Vlachova Březí (dostupnost do 15 km). Účastnický poplatek pro přihlášené sbory činí 500,- Kč na osobu v případě, že sbor bude požadovat ubytování a stravování po celou dobu pobytu. Pokud sbor nebude požadovat ubytování a bude se pouze stravovat, účastnický poplatek činí 300,- Kč na osobu. Tyto účastnické poplatky budou vybírány v hotovosti až po příjezdu sboru do Vlachova Březí při jeho registraci v infocentru.

Festivalová přehlídka sborů je koncipována jako soutěžní. Účast v soutěži však není pro festivalové sbory povinná, tj. sbor se soutěže účastnit nemusí, ale může po předchozím nahlášení vystoupit na přehlídce jako „nesoutěžní sbor“. Každý přihlášený sbor může pro své soutěžní vystoupení zvolit sborové skladby dle svého uvážení za podmínky, že v programu zazní :

a) alespoň 1 sborová skladba z období hudebního romantismu (19.stol.)

b) 1 lidová píseň jakéhokoliv národa (v libovolné úpravě, tj. i soudobého autora)

c) 1 sborová skladba jakéhokoliv období na romantický námět (předlohu).

V rámci soutěžního vystoupení musí zaznít alespoň 1 skladba a capella!. U ostatních skladeb se připouští klavírní, popř. jiný instrumentální doprovod. Klavír, popř. klavinova bude v soutěžním sále k dispozici. Limit soutěžního vystoupení je max. 15 minut! Každému sboru bude před zahájením soutěžní přehlídky umožněna v sále akustická zkouška. Rozpis akustických zkoušek sbor obdrží po příjezdu od svého přiděleného asistenta.

Výkony sborů bude hodnotit tříčlenná odborná porota, složená z našich předních hudebních pedagogů a sbormistrů, která po shlédnutí všech soutěžních výkonů rozhodne o udělení těchto interpretačních cen a ocenění.

Hlavní cena prof. Václava Matouška – absolutní vítěz Soutěžní přehlídky

Cena za nejlepší provedení romantické skladby (19.stol.)

Cena za nejlepší provedení lidové písně

Cena za nejlepší provedení skladby na romantický námět

Cena pro nejlepší komorní sbor (do 12 členů)

Ocenění za pozoruhodný sborový výkon

Ocenění za vynikající sbormistrovskou práci

Udělené ceny budou oceněným pěveckým sborům předány v neděli 13.10. v rámci slavnostního programu na Závěrečném koncertě s orchestrem. Zároveň bude porotou určeno, které sbory a s jakou skladbou vystoupí jako laureáti Soutěžní přehlídky v rámci Závěrečného koncertu. Součástí festivalového programu je Sborová dílna prof. Václava Matouška, kterou opět povede p.dirigent Karel Haymann z Českého Krumlova a která bude zaměřena na nácvik vybraných sborových skladeb pro společné provedení na Závěrečném koncertě s orchestrem v neděli, 13.10. od 15.00 h ve Sportovní hale ZŠ. Účast festivalového sboru ve Sborové dílně je povinná!

Letos se budou nacvičovat tyto skladby s doprovodem orchestru:

B. Smetana: Kantáta „Česká píseň“ (1. - 3. část) Sbor „Proč bychom se netěšili“ (z opery Prodaná nevěsta)

G. Verdi: Sbor židovských otroků „Vapensiero“ (z opery Nabucco)

Dále je letos v plánu také sborová dílna „a capella“ pod vedením p.sbormistra Libora Sládka z Prahy, který navrhuje pro společné provedení tyto písně:

A. Dvořák: Žitné pole (z cyklu „V přírodě“) Z. Lukáš: Na horách

Každému sboru bude po příjezdu do Vlachova Březí přidělen jeho asistent, který mu bude k dispozici po celou dobu jeho pobytu a bude připraven řešit jakékoliv záležitosti týkající se jeho účasti na festivalu.

Po obdržení vaší Závazné přihlášky k účasti budou vašemu sboru zaslány další informace včetně podrobného harmonogramu celého festivalového víkendu.

Pokud by sbor potřeboval notový materiál k uvedeným skladbám, kontaktujte nás na uvedený e-mail nebo zavolejte na kontaktní mobil.

E-mail: zums.vlachovo.brezi@gmail.com

Mobil: 605 184 734 - Tatjana Tláskalová

Facebook: MSFHR Vlachovo Březí (asistentka Lucie Kováčová)

Věříme, že přijmete naše srdečné pozvání k účasti na 18. ročníku sborového festivalu MSFHR ve Vlachově Březí a těšíme se na vaši brzkou odpověď. S přátelským pozdravem Tatjana Tláskalová, ředitelka festivalu


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)