Józef Wierzgoń, těšínský bard, jubilující

Dnes se dožívá významného jubilea významný sbormistr a hudební organizátor, těšínksý bard J. Wierzgoň.

Jménem českého pěvectva mu srdečně gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a radosti ze života do dalších let.Rajmund Hanke, středa 17. dubna 2019
Magazín > Sborový život

Lyra

Google / Google

Dr. Józef Wierzgoń, nar. 17. dubna 1934 v hornické rodině v Karviné – Fryštátě, místopředseda pro kulturu Hlavního výboru PZKO / Polského svazu kulturně – osvětového v České republice, člen Rady Kongresu Poláků v České republice, místopředseda Svazu Pěvecko – hudebního sdružení PZKO / Zrzeszenie Śpiewaczo – Muzyczne /, člen Hlavního výboru Polského svazu sborů a orchestrů ve Varšavě (1993 – 2009) a Předsednictva Unie českých pěveckých sborů v Praze (4 roky), místopředseda Místní skupiny PZKO v Karviné – Fryštátě, okresní a krajský inspektor kultury, bývalý ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a Těšínského divadla v Českém Těšíně.

Ve své budoucí umělecké profesi se projevil již jako student Reálného gymnázia Juliusze Słowackého v Orlové, kde po odchodu prof. E. Fierliho, jehož žákem byl od roku 1945, přejímá v roce 1953 vedení gymnaziálního sboru a orchestru. Ve sbormistrovské činnosti pokračuje i jako student Vysoké škole pedagogické při Palackého univerzitě v Olomouci, kde v letech 1953 – 57 vede Akademický sbor studentů – Poláků. Po absolvování vysoké školy působí v letech 1957 – 63 na Střední průmyslové škole v Karviné jako učitel polského a českého jazyka a zároveň vede tamní studentský pěvecký sbor a instrumentální soubor. V letech 1958 – 1961 je současně také vedoucím smíšeného sboru místní skupiny PZKO v Karviné – Darkově. Rok 1958 je jedním z nejvýznamnějších mezníků jeho umělecké činnosti. Zakládá v Karviné Pěvecko – hudební soubor Przyjaźń ( Přátelství ), 65členný smíšený sbor s doprovodem 22 členného komorního orchestru a sólisty, v jehož čele stojí až do roku 2009, tedy plných 51 let.

Soubor se zúčastnil mnoha významných sborových akcí, např. Celostátní soutěže pěveckých souborů v Praze (1961), VIII. Světového festivalu zahraničních polských sborů v Koszalině v Polsku (1988), Sjezdu Polonie a Poláků ze zahraničí v Krakově (1992), inauguračních koncertů Svátku slezské sborové písně v Katowicích (1996) i Ostravě (2001). Na jaře roku 2003 oslavil soubor 45. výročí své činnosti v Divadle A. Mickiewicze v polském Cieszyně za početné účasti obyvatel žijících na obou stranách hraniční řeky Olzy. Koncert přijalo četné obecenstvo ovacemi vestoje. Dirigent slavil 50 let své umělecké činnosti.

Josef Wierzgoń, svázaný pevně s kulturní a společenskou činností, rezignuje z učitelské práce a zastává postupně funkce ředitelské v Domě kultury Dolu Čs. Armáda v Karviné, Janáčkovy filharmonie v Ostravě a Těšínského divadla. V těchto funkcích se projevuje jako vynikající organizátor. Navazuje kontakty a spolupráci s hudebními a divadelními soubory, jako např. Slezská filharmonie v Katowicích, světoznámý Chlapecký a mužský sbor Poznaňské filharmonie Poznaňští slavíci (Poznańskie Słowiki) v čele s prof. Stefanem Stuligroszem, Divadlo uhelné pánve (Teatr Zagłębia) v Sosonowci, Polské divadlo (Teatr Polski) v Bielsku, Divadlo J. Kochanowského v Opoli a Populární divadlo (Teatr Popularny) ve Varšavě.

J. Wierzgoń byl dlouholetým spolupracovníkem časopisů Hudební život ( Zycie Muzyczne ) Polského svazu sborů a orchestrů ve Varšavě a dosud spolupracuje s časopisem Slezský zpěvák (Śpiewak Śląski) v Katowicích. Byl také jmenován čestným členem Slezského svazu sborů a orchestrů v Katowicích (2016). Jeho historická dizertace „70 let zorganizovaného polského sborového zpěvu v České republice (1927 – 1997) byla vložena do knihy „Společenská hudební činnost v Polsku”, vydané Slezskou hudební knihovnou v Katowicích v roce 1996. Nejobsáhlejším dílem J. Wierzgoně je kniha „Z dějin polského pěvecko – hudebního dění na Těšínsku v České republice”, obsahující období od Jara národu 1848 až do roku 2012. Za tuto knihu obdržel autor v roce 2018 od Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě cenu „Stříbrné sponky”, kterou polský konzulát uděluje jednou ročně za významné úspěchy jedinců v oblasti kultury a umění. V tomto roce byl také Dr. Josef Wierzgoń jmenován vedením městského magistrátu osobností města Karviné u příležitosti 750. výročí založení města.

V roce 2003 organizuje na Těšínsku Mezinárodní svátek slezské sborové písně „Slezský trojok”za účasti 20 sborů ze slezského vojvodství, pěti sborů moravskoslezské Unie českých pěveckých sborů, jednoho sboru ze Slovenska a sedm polských sborů z Těšínska. Celkem se Slezského trojoka zúčastnilo více než 1000 zpěváků!

Za vynikající zásluhy pro rozvoj polské kultury, pěveckou a společenskou činnost obdržel Josef Wierzgoń mnoho čestných uznání a vyznamenání:

- Medaile za veřejně prospěšnou činnost Městské rady Městského zastupitelstva v Karviné (1998);

- Čestné členství Matice země těšínské – Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (2002) za rozvoj polské kultury za hranicemi a za propagaci kulturní spolupráce mezi Českou a Polskou republikou,

- Zlatá medaile Pawła Stalmacha Matice země těšínské – nejvyšší vyznamenání této organizace;

- Czantoryjka (2001) – soška Sdružení milovníků lidové kultury v Ustroni za vynikající zásluhy v oblasti péče a rozvíjení folkloru Těšínské země;

- Certifikát Herolda Pěvectví na území Slezska polského a Slezska českého

- Zlatý odznak „Zasloužilý pro PZKO” ( 1984 ) a zápisem do Zlaté knihy PZKO (2015);

- Diplom (1993, 2001) ministra kultury Polské republiky „Za zásluhy při popularizaci kultury”;

- Cena Stanisława Moniuszka ( 1997)

- Stříbrná medaile Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska ve Varšavě

- Zlatý odznak s granáty (2002) – nejvyšší vyznamenání Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů v Praze;

- Zlatý odznak s brilanty (2005) – nejvyšší vyznamenání Hlavního výboru Polského svazu sborů a orchestrů ve Varšavě;

- Čestný titul „Zasloužilý pro polskou kulturu” („Zasłużony dla kultury polskiej) ministra kultury a národního dědictví Polské republiky (2004);

- „Zlatý kříž za zásluhy” ( „Złoty Krzyż za Zasługi”) prezidenta Polské republiky (2004);

Rajmund Hanke


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)