Přijďte si poslechnout premiéru nové skladby E. Douši

Královedvorský chrámový sbor zve posluchače na slavnostní koncert ke 100. výročí založení Československé republiky, který se uskuteční 16. září 2018 v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Na koncertě zazní ve světové premiéře skladba A to je ta krásná země českého skladatele Eduarda Douši.redakce / Eduard Douša, úterý 11. září 2018
Magazín > Sborový život

Eduard Douša

archiv / archiv E. Douši

Když mne někdy na sklonku loňského roku požádal varhaník, hudební teoretik a organizátor MgA. Vít Havlíček, Ph.D., abych zkomponoval skladbu pro Královédvorský chrámový sbor, který diriguje, skladbu k 100. výročí vzniku Československa, zaujalo mne to. A nemusel jsem ani příliš zvažovat, jakou zvolit textovou předlohu. Sbormistr Havlíček mi totiž zároveň zaslal báseň A to je ta krásná země od československého generála, legionáře a spisovatele Rudolfa Medka, kterou publikoval ve sbírce Lví srdce (1919). Báseň mne obsahově zaujala a i když jsem zpočátku nebyl zcela přesvědčen, že je to ideální předloha ke zhudebnění, bral jsem to jako výzvu a pustil jsem se do práce. Při zhudebňování jsem se opřel o nádherné úvodní verše básně:

Vidím zem’ naši ležet před sebou! Jitřní mhou, všude, kam zrak dohlédnout může, jak planá růže v červáncích zkvétá přede mnou!

Jako vždy u sborové tvorby, jsem sázel na primárnost melodie a tak výsledkem mé tvůrčí práce byla romantizující kompozice rondového charakteru, kde se melodie úvodních veršů několikráte vrací na způsob refrénu, tak jak je tomu i u rondové formy. Slavnostnost kompozice umocňuje zvuk varhan -při premiéře u nich usedne Pavel Černý. Partituru skladby jsem odevzdal sbormistru Havlíčkovi na jaře letošního roku a k mé radosti se těleso pustilo prakticky ihned do nastudování. Královédvorský chrámový sbor a jeho sbormistr Vít Havlíček jsou známi tím, že iniciovali a premiérovali skladby řady soudobých českých autorů jako jsou např. Ilja Hurník, Luboš Sluka, Otomar Kvěch, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml či Lukáš Hurník. Velmi si cením tohoto přístupu a věřím, že premiéra mé kantáty, jež je proponována na neděli 16. září 2018 od 16ti hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, bude důstojnou oslavou vzniku Československa.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)