Sbormistr Petr Fiala oslaví pětasedmdesáté narozeniny

V těchto dnech se dožívá 75 let jedna z nejvýraznějších osobností naší sborové scény, zakladatel Českého filharmonického sboru Brno, skladatel a pedagog prof. Petr Fiala. Vysoká profesionalita, důslednost při uskutečňování vlastních hudebních představ, ale i cit pro sborový zvuk a smysl pro hlasovou kulturu, to vše charakterizuje sbormistrovskou práci Petra Fialy.Redakce, středa 21. března 2018
Magazín > Zprávičky

Petr Fiala

archiv Českého filharmonického sboru Brno / http://www.cfsbrno.cz

Významné životní jubileum prof. Fialy si brněnská hudební veřejnost připomene 25. března koncertem v kostele sv. Janů. V podání Českého filharmonického sboru Brno zde zazní oratorium L. v. Beethovena Kristus na hoře Olivetské pod taktovkou Mariána Lejavy a offertorium Fr. Schuberta Intende voci pro tenor. Sbor a orchestr povede sbormistr a dirigent Petr Fiala.

Unie se připojuje ke gratulantům oslavenci přeje do dalších let zdraví, úspěchy a spokojenost.

Sbormistr Petr Fiala (*1943)

Petr Fiala vystudoval brněnskou konzervatoř (hra na klavír, kompozice, dirigování) a v roce 1971 ukončil JAMU ve třídě prof. Jana Kapra.

Jako skladatel byl v době studií ovlivněn dílem A. Honnegera, B. Bartóka, S. Prokofjeva, B. Martinů a L. Janáčka. Po absolutoriu JAMU se zařadil mezi autory usilující o syntézu nových postupů (zejména zvukově barevných) s nejlepšími tradicemi klasiků 20. století. Díky citlivému sloučení tradice se současností nacházejí jeho skladby vděčné interprety i širokou posluchačskou odezvu. Z jeho díla jmenujme alespoň řadu vokálních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových (pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombon atd.), pět smyčcových kvartetů, řadu skladeb komorních, koncerty pro varhany, klavír, akordeon, violu a orchestr, tři symfonie, množství sborových cyklů, písňové cykly, oratoria a kantáty a dvě díla hudebně dramatická: balet „Hořící kámen“ a celovečerní opera podle hry Františka Hrubína „Kráska a zvíře“.

Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) a kompoziční (je autorem asi 180 skladeb) se již 50 let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské. Jako skladatel i jako dirigent je Petr Fiala laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot. Je zván jako hostující dirigent k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumentálních skladeb. Patří na poli kompozičním i interpretačním k uznávaným osobnostem. Vyniká smyslem pro stavbu velkých ploch a jejich vnitřní kontrastnost. V roce 1990 založil Český filharmonický sbor Brno, který se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sborová tělesa.

V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, která je úzce spjata se současnou duchovní hudbou a s kantátami k poctě českých národních patronů.

V roce 2013 obdržel Petr Fiala Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)