Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice ve Wrocławi

Dolnoslezská Wrocław hostila ve dnech 2. – 9. srpna již druhý ročník festivalu Singing Europe. Tento projekt navazuje na festivaly Śpiewający Wrocław i Śpiewająca Polska a je to jakási příprava na velké finále v příštím roce, kdy bude Wrocław hlavním městem evropské kultury.Jakub Pikla (redakčně upraveno), úterý 18. srpna 2015
Magazín > Sborový život

VUS Pardubice ve Wroclavi

Martin Künzel / VUS Pardubice

Cílem této akce je setkání akademických sborů, zpřístupnění náročného repertoáru klasické oratorní a a capellové tvorby mladým zpěvákům a také divákům a v neposlední řadě taktéž možnost spolupráce s umělci světového renomé. Letos to byla vokální skupina Voces8 z Velké Británie, se kterou se představily všechny sbory na společném koncertě, ale hlavně britský dirigent Paul McCreesh, pod jehož vedením sbory provedly společně s Orchestrem NFM (Wrocławská filharmonie) velké oratorium Edwarda Elgara The dream of Gerontius, op. 38 (Sen Gerontiův – libreto napsal kardinál John Newman). Hlavní role Gerontia se poněkud autenticky zhostil tenorista Charles Daniels, v rolích Kněze a Anděla agonie barytonista Neal Davies a Anděla švédská mezzosopranistka Ann Halenberg.

Celého festivalu se účastnily 3 polské akademické sbory – Akademicki chór Politechniki Wrocławskej, Chór Uniwersytetu Śląskiego v Cieszynie Harmonia a Chór Akademicky Uniwersytetu Warszawskiego a jako zahraniční host VUS Pardubice, tentokrát pod vedením asistenta šéfdirigenta Jakuba Pikly (syn manželů Piklových z Chotěboře, kteří vedou sbor Doubravan). Za celý týden sbory absolvovaly kolem 40 hodin zkoušek, převážně pod vedením dirigentky a umělecké vedoucí ESK Wrocław 2016, paní Agnieszky Franków-Żelazny a workshopů s Voces8; samozřejmě také spoustu společných příjemných a „družných“ chvil, večerů a podobně.

Oba závěrečné koncerty se konaly v nově postavené budově filharmonie (NFM) a byly tak vůbec prvními koncerty v tomto úžasném sále, jednom z největších v Polsku a Střední Evropě, s kapacitou 1800 diváků. Oba koncerty, které proběhly v pátek 7. srpna (A capella s Voces8), i v sobotu 8. srpna (Sen Gerontiův) byly vyprodané.

Poděkování patří v neposlední řadě našim hostitelům, neboť nám připravili skvělé podmínky, zázemí, zkušenosti, zážitky a skvěle se o nás starali. Děkujeme jmenovitě hlavnímu koordinátorovi projektu, panu Jarosławu Irzykovi a již zmíněné A. Franków-Żelazny a samozřejmě celému organizačnímu týmu. Poděkování patří také městu Wrocław, Dolnoslezskému Vojvodství a Ministerstvu kultury Polské Republiky, díky jejímž prostředkům se celá tato obrovská akce mohla uskutečnit v takovémto rozsahu. Nebojím se říci, že to byl velký úspěch, že jsme dobře reprezentovali českou sborovou kulturu a že to byl pro všechny velký zážitek a obohacení, na které budou vzpomínat do konce svého (nebo alespoň sborového) života. Účast VUS Pardubice podpořili vícehejtman Pardubického kraje pan Roman Línek, pod jehož záštitou sbor do Wroclawi vycestoval, a Unie českých pěveckých sborů, jejíž členem VUS je.

Závěrem bych chtěl vzpomenout, že se jmény dirigentky A. Franków-Żelazny a panem Jarosławem Irzykem jsme se setkali již v roce 2013, kdy ČR navštívil Wroclawský sbor Medici Cantantes, se kterým VUS provedl v ČR čtyřikrát VII. mši hlaholskou Jana Hanuše. Jedno provedení se uskutečnilo v programu FESTA ACADEMICA 2013.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)