Život a dílo Zdeňka Lukáše (4/5)

V plzeňském rozhlase se kolem roku 1970 podařilo vybudovat na naše poměry špičkové studio elektroakustické hudby, které v té době využívala početná skupina českých skladatelů (Kabeláč, Hlaváč, Odstrčil aj.). Stranou nezůstal ani Zdeněk Lukáš, který zde vytvořil oratorium na libreto Z. Barborky Nezabiješ! (1970), sborový cyklus Vivat iuventus!, kompozici elektroakustické a konkrétní hudby Ecce, quomodo moritur iustus a Concerto grosso II. pro sólovou flétnu, sólo housle, symfonický orchestr a stereofonní magnetofonový pás op. 87 z roku 1972.Zdeněk Vimr, úterý 23. listopadu 2004
Magazín > Studie a recenze

Po Bagatelách pro symfonický orchestr z roku 1980 (hrála je mj. i Česká filharmonie se Z. Košlerem) vzniklo několik úspěšných komorních skladeb – Sonata di danza pro housle, violu, violoncello a klavír, Rozhovor s panem Myslivečkem v roce 1984 (flétna, housle, violoncello a klavír), Serenáda pro pět žesťových nástrojů, Rondo pro fagot a klavír, Canzoni da sonar (flétna, hoboj, housle, violoncello a klavír), Tři dua pro dvoje housle, IV. smyčcový kvartet op. 213, Duo di basso a další. V tomto desetiletí Lukáš napsal i několik koncertů (houslový, flétnový, violový, klavírní,violoncellový a pro lesní roh), dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr, dvojkoncert pro violoncello, kontrabas a smyčcový komorní orchestr Duo di basso. Pro symfonický orchestr píše jednověté Finale festoso, kantátu Praze, Ouverturu boemu (letos hrála ČF s dirigentem J. Koutem na zahajovacím koncertu sezóny v přímém přenosu ČT) a další skladby. Významné místo v Lukášově tvorbě zaujímají opery Falkenštejn op. 197, a zejména pak v plzeňském divadle provedená Veta za vetu op. 206 z roku 1986.

Poslední období Lukášovy tvorby (po roce 1990) začíná prací na rozsáhlém Requiem pro sóla, sbor a orchestr. Když bylo dílo hotové, autor jel s rukopisem pražským metrem do rozmnožovny pořídit kopie. Ovšem v metru mu někdo ukradl kufřík a cenná partitura zmizela v nenávratnu…Lukáš po této příhodě nerezignoval, řekl si, že asi ono velké requiem dosud nemělo souzeno přijít na svět a kromě nádherné sborové tvorby (Magna est vis veritatis, Missa brevis) brzy píše svoji VI. symfonii na žádost dirigenta P. Altrichtra. Zkomponoval ji během necelých dvou měsíců počátkem roku 1991. V témže roce ještě vzniká II. klavírní kvartet op. 241, Dubnová improvizace pro housle a klavír (hráli ji mnohokrát J. Svěcený a I. Ženatý), Malé finále pro smyčcový kvartet, Sonata pro sólovou violu, Koncert pro cimbál a smyčcový orchestr a Trio pro housle, violu a violoncello. Taková tedy byla Lukášova odpověď na ztrátu requiem! Téma zádušní mše ovšem neopustil a už o rok později píše překrásné a cappellové Requiem per coro misto, patřící dnes mezi nejkrásnější sborové skladby posledních desetiletí české tvorby. Ještě před ním spatřilo světlo světa mj. Concertino dedicato pro housle sólo a smyčcový komorní orchestr, Pět listů pro hoboj a harfu, pro České noneto psané Nonetto op. 250 a další skladby.

Z rozsáhlejších skladeb, vzniklých v posledním období Lukášovy tvorby, nesmíme zapomenout na 3. klavírní koncert (1993), Concerto grosso pro čtyři saxofony a symfonický orchestr (1994), Sinfoniu brevis pro dechový symfonický orchestr (1995), Musicu Bohemicu pro velký dechový orchestr (1997), Dvojkoncert pro hoboj, fagot a orchestr (1999), V. smyčcový kvartet s názvem Contrasti per quattro (1999) a především na VII. symfonii se sólovým sopránem Trionfo del tempo op. 312 (2000). S tou Z. Lukáš zvítězil v kompoziční soutěži o symfonii nového tisíciletí, pořádané Pražskou komorní filharmonií. V roce 2001 píše Lukáš ještě mj. pozoruhodný Symfonický koncert pro smyčcový kvartet a symfonický orchestr, Koncert pro trubku a symf. orchestr a několik zajímavých skladeb komorních.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)