Svatováclavský festival duchovní hudby s Cenou Jiřího Koláře FONS 2013

V Den české státnosti, kdy si každoročně připomínáme jméno českého knížete, světce a patrona české země svatého Václava a tradičními svatováclavskými slavnostmi a poutěmi na mnoha našich místech uctíváme jeho památku, velice často zaznívá zpěv Svatováclavského chorálu, odedávna považovaného za českou církevní hymnu. Chorálem Svatý Václave byl již posedmé ve Žďáru nad Sázavou zahájen i Festival duchovní hudby FONS 2013 s Cenou Jiřího Koláře. Pořadatelem festivalu, konaného pod záštitou Městského úřadu a Farnosti města Žďár nad Sázavou, byl jako obvykle Komorní sbor Baziliky Nanebevzetí Panny Marie FONS.Ivana Štíbrová, sobota 19. října 2013
Magazín > Sborový život

Svatováclavský festival duchovní hudby 2013 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
(zdroj: Komorní sbor FONS na Facebooku)

Sváteční den otevřela společná návštěva Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, mistrovského díla barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. Po přivítání a velmi poutavém výkladu o vzniku a historii této unikátní památky (UNESCO 1994) se v její jedinečné akustice představilo v krátkém programu všech pět zúčastněných sborů, dva z Čech a tři z Moravy. Moravu zastupovaly spolu s pořádajícím sborem FONS komorní smíšený sbor Alter ego z Bystřice nad Pernštejnem a ženský sbor Mladost z Brna, z Čech zavítaly do Žďáru nad Sázavou smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster, Přelouč a nejmladší účastník festivalu pražský chlapecký sbor Bruncvík.

Hlavní odpolední festivalový koncert se konal jako obvykle v areálu Kinských, v překrásné, zcela zaplněné Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po úvodních proslovech organizátorů festivalu, farnosti, starostky Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinové a místostarosty Bc. Ladislava Bárty pozdravil všechny přítomné také prof. PaedDr. Jiří Kolář. Chorálem Svatý Václave v podání sboru FONS z kůru kostela a za povstání všech zúčastněných byl festival symbolicky otevřen.

Komorní smíšený sbor FONS, Žďár nad Sázavou (Miroslava Smékalová, Leoš Drahotský), který se v rámci festivalového koncertu představil jako první, má v letošním roce za sebou významné úspěchy v mezinárodních soutěžích (Europen Choir Graz 2013, Festival sborového umění Jihlava 2013) i spoluúčinkování se souborem Musica Florea na Pražském jaru 2013. O své gradující technické a interpretační úrovni dokázal přesvědčit posluchače i ve svém náročném festivalovém programu sestaveném z rozsáhlých skladeb, které jsme zvyklí slýchat spíše v podání velkých sborů. Vynikající chrámová akustika však pomohla sboru překonat nevýhody komorního obsazení a zaplnit chrámové prostory plným, kompaktním zvukem. Mimořádnou pochvalu je třeba vyslovit brilantním sopránům, zvláště v Missa solemnis V. J. Tomáška.

Komorní smíšený sbor Alter ego z Bystřice nad Pernštejnem (Lenka Macháčková) začínal původně jako ženský sbor. V průběhu čtyř let se vypracoval ve smíšené těleso, které se výrazně podílí na nejrůznějších kulturních aktivitách svého regionu. Těžiště jeho repertoáru tvoří skladby renesanční, barokní a klasicistní, ale nezříká se ani interpretace jiných žánrů. Sbor se představil v nejredukovanějším počtu (6 žen, 4 muži), přesto zdařile interpretoval i známý dvojsbor Ave Maria Franze Biebla a pochvalu zaslouží i za provedení Graduale in festo purificationis Leoše Janáčka. Zvláštní cenu získal pak za interpretaci technicky velmi náročné skladby Johna Tavenera The Lamb. Svým zaujetím a viditelným hudebním prožitkem potvrzují členové Alter ego pravdivost obsahu názvu svého sboru: společným zpěvem se každý zpěvák stává někým jiným.

Pod vedením mladé a velmi talentované sbormistryně MgA. Jarmily Jalůvkové se představil brněnský komorní ženský sbor Mladost. Rovněž toto těleso pracuje v novém složení jako ženský sbor poměrně krátkou dobu (od února 2010), přesto za dobu své existence dosáhl již na mety nejvyšší jak v domácích, tak i v zahraničních mezinárodních soutěžích. Repertoár sboru tvoří skladby duchovní i světské všech stylových období. Sbor nabídl posluchačům velmi zajímavý, stylově pestrý, výrazově kontrastní a technicky náročný program, za jehož dramaturgii byl oceněn zvláštní cenou. Zvláštní pozornost a další ocenění získala jeho interpretace u nás málo známé skladby Piotra Janczaka Kyrie.

Nejmladším účastníkem festivalu byl pražský komorní chlapecký sbor Bruncvík (Lenka Pištěcká). Jeho repertoár je velmi široký, sahá od raného středověku až po skladby současných skladatelů. Smyslem existence sboru je rozezpívat všechny děti. Za tímto účelem pořádá výchovné koncerty "Děti, zpívejte", kde interaktivními prostředky spolu s profesionálními hudebníky provádí své vrstevníky napříč hudebními styly. Pro své festivalové vystoupení si vybral skladby, které svou náročností bohužel přesahovaly možnosti jeho aktuálního obsazení (místo původně přihlášených dvaceti přijelo pouze jedenáct chlapců, což se projevilo zvláště v malém počtu sopránů a altů). Přes tyto problémy zaujal Bruncvík opravdovostí výrazu a za stylovou interpretaci gregoriánského chorálu si odvezl ze Žďaru nad Sázavou zvláštní ocenění.¨

Závěr festivalové přehlídky patřil smíšenému pěveckému sboru Josef Bohuslav Foerster z Přelouče (Petr Vacek). Tento zkušený sbor vedený mladým nadaným sbormistrem se pravidelně zúčastňuje přehlídek a setkání sborů a účinkuje především na tradičních akcích svého regionu. Své vystoupení zahájil výbornou interpretací chorálu Svatý Václave v úpravě O. A. Tichého, za niž obdržel i zvláštní cenu. I ve svém dalším festivalovém programu, který naplnila Missa brevis Z. Lukáše, prokázal své zvukové možnosti a kvality i svou technickou vyspělost.

Cenu Jiřího Koláře, o níž spolurozhodovala i dirigentka a hlasová pedagožka PaedDr. Ivana Štíbrová, získal tentokrát zaslouženě pořádající sbor festivalu Komorní smíšený sbor FONS, Žďár nad Sázavou. Hlavní cenu a zvláštní ocenění s festivalovými diplomy a nádhernými věcnými cenami vytvořenými ve Žďárských sklárnách předal sbormistrům spolu s místostarostou města prof. PaedDr. Jiří Kolář. Ve svém závěrečném slovu poděkoval všem sborům za jejich svědomitou přípravu, zdůraznil obtížnost vyhodnocení nejlepšího výkonu při různorodosti typů a věkových kategorií sborů, zhodnotil význam této akce a vyzdvihl přátelskou atmosféru, která je pro tento festival charakteristická. Společným provedením skladby J. Busta Ave Maria za řízení Jiřího Koláře byla oficiální část festivalu ukončena.

Na závěrečném rautu, který s velkou pečlivostí a láskou připravili členové pořádajícího sboru, se sešli všichni účastníci festivalu, aby navázali nová přátelství, sdělili si své sborové problémy a plány, vyměnili noty a v rozhovoru s porotci získali podrobnější hodnocení svých výkonů. Zvláštní poděkování za úspěšnou realizaci festivalu patří především všem členům pěveckého sboru FONS, ale i těm, kteří se na tomto festivalu sponzorsky podíleli.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)