Sborové studio Zvoneček - Praha oslavilo 15. výročí velkým úspěchem

Dvě ceny Grand Prix, tři zlaté medaile a vítězství v kategorii mladých ženských sborů. To je bilance červencové účasti Sborového studia Zvoneček - Praha na mezinárodní soutěži ve sborovém zpěvu 1st World Choir Championships ve Štýrském Hradci. Tímto velkým úspěchem na šampionátu v Rakousku sbor zároveň v předstihu oslavil 15. výročí svého založení. V září roku 1996 vznikl v Hudební škole hlavního města Prahy na Komenského náměstí na Žižkově a od založení ho vede sbormistryně prof. Jarmila Novenková.Lucie Nováková, úterý 13. září 2011
Magazín > Sborový život

Zvoneček na MS ve sborovém zpěvu v rakouském Grazu

Za patnáct let se sbor z 11 zakládajících členů rozrostl na těleso čítající na 220 zpěváků ve věku od čtyř do 21 let. Malá dítka – Zvonítka se prozpívávají do vyššího sboru Zvonečky a odtud posléze ti nejvyspělejší zpěváci do koncertního sboru Zvonky, do kterého patří i nejstarší dívčí část sboru nesoucí zvučné jméno Abbellimento (hudební ozdoba).

„Dnešní sborové studio svým rozsahem původní myšlenku školního sboru zdaleka přesáhlo a svoji činnost v průběhu let rozšířilo do dnešní podoby. Tomu napomohlo i vstřícné zázemí Hudební školy hlavního města Prahy a spolupráce s řadou jejích vynikajících pedagogů a dalších umělců,“ říká sbormistryně Jarmila Novenková.

Ale výčet úspěchů sboru, to zdaleka není jen řada triumfů na mezinárodních festivalech, například ve Francii, Itálii, Belgii nebo na Slovensku. Děti ze Zvonečku třeba zpívaly na Pražském hradě českému prezidentovi a kambodžskému králi, který v Čechách před lety studoval a dodnes hovoří perfektně česky. Vystoupení sboru ve Španělském sále mělo velký mediální ohlas: novináři si dobře povšimli, jak si text písně Ach synku, synku pobrukovali spolu s dětmi i král, prezident Václav Klaus a jeho choť. Z Hradu si pak kambodžský král odnesl malý zvoneček, který mu děti věnovaly jako symbol svého pěveckého sboru.

Zvoneček má za sebou také osm natočených CD. „Repertoár jednotlivých sborů je vybírán se zřetelem na věk zpěváků, snaží se však o maximální bohatost a pestrost hudebních stylů. Nejmenší děti začínají s jednohlasými písničkami, zkušenější zpěváci posléze zpívají složitější hudbu včetně duchovních skladeb s varhanním doprovodem,“ říká sbormistryně Jarmila Novenková. „Koncertní a komorní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Kromě klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: housle, violoncello, klarinet, bicí a další,“ dodává.

Po organizační stránce je studio podporováno občanským Sdružením Zvoneček – Praha, které pořádá a financuje aktivity nad rámec Hudební školy (víkendová a letní soustředění, koncerty, vystoupení, zájezdy, nahrávky) a stará se i o podrobný informační servis na webových stránkách www.zvonecek.cz. Finanční prostředky získává sbor z grantů Městské části Praha 3, Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a spoluprací se sponzory.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)