Co nového bude na letošním festivalu FO 2011

Na každém z uplynulých deseti ročníků Foerstrových Osenic jsme se snažili přinést vždy něco nového. Novinky v technickém vybavení, mezi něž je možné zařadit rekonstruované varhany, Památník Foersterova rodu, vybavení amfiteátru, ale i novinky v programu, ať už se týkaly zařazení skladeb či zařazení sborů domácích či zahraničních.-pspu-, středa 27. července 2011
Magazín > Sborový život

Foerstrovy Osenice

Ostatně o tom nejlépe vypovídá připravená historie uplynulých deseti let festivalu. Jedním z cílů bylo vždy přinést posluchačům – návštěvníkům Osenic co nejvíce informací o tomto kulturním centru v 19. a 20. století. Slovem moderátora, na letácích programů, v brožurách i v publikaci kolektivu A. Džbánka Život a dílo JBF se návštěvníci Památníku i posluchači koncertů v okolních místech dozvídali o existenci tohoto jedinečného fenoménu – osenického hudebního centra kolem kostela a školy a osenického kantora Josefa Förstra (1804–1892), který půl století všestranně na škole působil a vychovával mládež z širokého okolí.

Vzdálenosti v tehdejší době byly jen obtížně překonávány a tak to, že ve 30 km vzdušnou čarou vzdálené Lomnici nad Popelkou podobný hudební nadšenec komponoval a provozoval na chrámovém kůru s místními obyvateli stejně kvalitní hudbu se dovídáme teprve dnes, kdy mnohé již upadlo v zapomenutí. Tak díky badatelské činnosti doc. Dr. Jiřího Zahradníka se objevují nejen partitury a notové materiály skladatele Františka Doubravského (1790–1867), ale jeho skladby jsou i provozovány a zachycovány na zvukové nosiče. Jeho dílo je značně rozsáhlé. V seznamu je uvedeno 73 mší a dvě stovky dalších církevních skladeb. I skladeb světského charakteru (symfonií, nástrojových koncertů, kvartet, serenád a dalších) je zachováno na dvacet.

Bude tedy významnou novinkou uvedení jedné ze mší Fr. Doubravského při slavnostním zahájení letošního festivalu a dalších sakrálních skladeb v matiné přímo tělesem, které se oživování jeho skladeb věnuje – sdružením Collegium musicum Český ráj z Lomnice n. Popelkou. Při mši svaté bude uvedena Missa choralis in G, čís. 69 a v hudebním matiné po mši svaté pak další Doubravského sakrální skladby. Program Hudebního mati-né k poctě J. B. Foerstera je násedující: J. B. Foerster Ave Maria čís. 1 ze sbírky Trés Ave pro sólový hlas a varhany; Fr. Doubravský Árie in D, čís. 28 (přednesou J. Heryánová Ryklová, soprán a Petr Tomeš varhany); K. J. Loos Sinfonia a úvodní sbor z lidové zpěvohry De Passione Christi; Fr. Doubravský Salve Regina, Te Deum laudamus (in C), Et rege, Missa choralis in F (Gloria), Regina caeli, Stabat Mater a Missa choralis in D, č. 37 (Benedictus).

Na svá samostatná i společná vystoupení na letošním festivalu se připravuje osm pěveckých sborů UČPS z oblasti 100 (Středočeský kraj a Praha) a 500 (Královéhradecký kraj) a tradičně i slovinský sbor. Na pražském prologu bude účinkovat na 80 zpěváků tří pražských sborů. Na přehlídce v Osenicích a večerních koncertech v Bystřici, Sobotce a Jičíně v devíti pěveckých sborech na 220 zpěváků. Všechny naše i slovinský sbor na festivalu FO již nejméně jednou zpívaly, některé i vícekrát (Chorea corcontica Trutnov, Jizeran Semily), přátelské prostředí festivalu rádi vyhledávají i ony, přinášejí vždy něco nového pro obohacení ostatních.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)