Akreditovaný kurz pro sbormistry pokračuje v roce 2011

Vážení přátelé, oddělení regionálních a kulturních služeb Krajské knihovny Pardubicích nabízí další akreditovaný vzdělávací program určený učitelům hudební výchovy na ZŠ, SŠ a učitelům hudby na ZUŠ se zaměřením na práci s dětským pěveckým sborem a odrůstajícím mládežnickým sborem, popř. sbormistrům s krátkou sbormistrovskou prací. Partnerem akce je Unie českých pěveckých sborů.Blanka Bastlová, čtvrtek 13. ledna 2011
Magazín > Sborový život

V roce 2011 proběhne tematický okruh, který je určen k doplnění odbornosti neprofesionálních sbormistrů. Absolventi kurzu obdrží na závěrečné lekci absolventské osvědčení. Kurzovné činí 2 000,- Kč (5 sobotních lekcí). Cena jednotlivé lekce je 500,- Kč.

Učitelé mohou na základě udělené akreditace MŠMT (č.j.19 491/2008-25-390) požádat vysílající organizaci o proplacení vložného. Zaplatit můžete buď osobně na našem pracovišti v Domě hudby (1. patro, č. 219, ) nebo složenkou na účet KK v Pardubicích (č. úč. na přihlášce), popř. Vám můžeme vložné fakturovat na základě Vámi uvedených fakturačních údajů. Další potřebné informace rádi sdělíme na tel. 466 531 252 nebo zašleme elektronickou poštou. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny přihlášce. Semináře a dílny budou probíhat v Pardubicích v Domě hudby (budova Konzervatoře).

Závazné přihlášky přijímáme na výše uvedených adresách do 28. ledna 2011. Na základě této přihlášky zašleme e-mailem do 10. 2. 2011 již konkrétní podrobné informace k organizaci i programu 1. lekce. Pokud Vás naše nabídka zaujala, budeme se těšit na osobní setkání.

Více informací o tomto kurzu naleznete také na adrese kurz.ucps.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)