Medailon Františka Veselky

Dne 28. září uplyne 40 let od úmrtí Františka Veselky, který celý svůj život zasvětil hudbě, otvíral svým žákům cestu do světa tónů, učil je lásce k národním písním, tradicím, sborovému zpěvu a svým nadšením a výbornými organizačními schopnostmi pomáhal povznášet kulturu a vědomí lidí Uherskobrodska.Irena Koubová, pondělí 13. září 2010
Magazín > Sborový život

František Veselka

PS Dvořák Uherský Brod

František Veselka se narodil 17. 11. 1906 v Hranicích na Moravě. Patřil mezi významné osobnosti sborového umění v naší republice. Byl uznávaným pedagogem a jedním ze zakladatelů Unie českých pěveckých sborů a dlouholetým členem jeho hlavního výboru. Základů hudebního vzdělání se mu dostalo především doma, neboť otec František byl vojenským kapelníkem. Na syna zřejmě působil i cit a nadání zděděné po matce Marii, která byla druhou sestřenicí Leoše Janáčka.

Po maturitě v roce 1927 na Učitelském ústavu v Kroměříži působil ve Bzové, Strání a od roku 1930 na školách v Uherském Brodě. Vedle učitelského povolání se téhož roku zapojil do činnosti Hudebního spolku Dvořák jako houslista orchestru, dirigent ženského sboru a později smíšeného sboru Dvořák. Po roce 1945 byl jedním z hlavních iniciátorů založení Městské hudební školy, kde působil nejprve externě, později jako učitel a od roku 1950 až do své smrti byl ředitelem. Jeho pedagogická činnost byla oceněna až v roce 1967 udělením titulu „Zasloužilý učitel“. Všechen svůj volný čas věnoval hlavně PS Dvořák, který se pod jeho vedením vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a díky němu bylo sboru v roce 1965 uděleno vyznamenání „Za vynikající práci“.

Za celoživotní přínos k rozvoji sborového umění a za zásluhy o nové vybudování amatérské pěvecké organizace mu byl v roce 1974 udělen in memoriam „Čestný odznak UČPS“.

F. Veselka byl upravovatelem písní pro ženské a dětské sbory, spolupracoval s bývalým Československým rozhlasem a za svého působení uskutečnil s PS Dvořák cca 600 koncertů. Jeho sbormistrovského i pedagogického umění si dodnes váží jeho žáci a zpěváci, kteří předávají dalším generacím odkaz tohoto přísného učitele, avšak skromného a obětavého člověka a vynikajícího hudebníka.

Významné výročí úmrtí svého prvního dirigenta si připomene PS Dvořák koncertem. V jeho první části zazní pod taktovkou jeho syna Antonína skladby pro smíšený sbor, které měl Dvořák v repertoáru za působení F. Veselky. Dále budou uvedeny skladby Zdeňka Kaňáka (1910-1991) a Bohuslava Martinů (1890-1959) se závěrečnou kantátou Otvírání studánek na text Miloslava Bureše.

Tímto si dovolujeme pozvat hudbymilovné posluchače, naše příznivce a pamětníky ředitele F. Veselky na slavnostní koncert české sborové hudby do Domu kultury v Uherském Brodě v neděli 10. 10. 2010 v 18 hodin.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)