Hlavní festivalový den Foerstrových Osenic 2010

Hlavní festivalový den začal pro organizátory již kolem 7. hodiny ranní, museli totiž připravit a rozdělit pro jednotlivé sbory na ošatky tradiční koláčky na přivítanou. Ty je pak při příjezdu autobusů dostali i s obálkami, v nichž byly poslední pokyny, programy a štítky s logem pro jednotlivé účastníky. Samozřejmě i s milým přivítáním dětí z dětenické školy a některého z organizátorů. V kostele již od 8. hodiny probíhala zkouška chrámového sboru na kůru a zkouška postavení slovinského sboru před oltářem.-pspu-, středa 7. července 2010
Magazín > Sborový život

ilustrační foto: Foerstrovy Osenice 2009

Krátce po 10. hod. zahájili dětenický starosta ing. Radomír Vališka a generální vikář diecéze královéhradecké Mons. Mgr. Josef Socha slavnostní mši, již tradiční obřad festivalového dne. I v letošním roce byla sloužena za rod Foerstrů a koncelebranti v čele s libáňským farářem P. Augustinem Štěvicou z Hradce Králové a okolí Dětenic přispěli k opravdu slavnostnímu průběhu tohoto aktu. Spolu s nimi i chrámový sbor Salvátor pod taktovkou dirigenta Tomáše Žídka a za varhanního doprovodu Michala Hanuše uvedením Foerstrovy Mše k poctě sv. Vojtěcha, op. 188. Hudebním vyvrcholením dopolední části bylo uvedení Foerstrova Stabat Mater, op. 56 před evangeliem a Foerstrova Ave Maria ze sbírky Trés Ave.

Touto skladbou bylo též uvedeno hudební matiné k poctě J. B. Foerstera. Obě Ave vynikajícím způsobem přednesla jako stálý host festivalu sopranistka Jana Heryánová Ryklová za varhanního doprovodu Michala Hanuše. Již o sv. přijímání vstoupil do programu slovinský mužský sbor Tabor z Lokve se svým novým sbormistrem prof. Miranem Žitkem sborem skladatele C. Francka Panis angelicus. Poté premiérově vystoupil před festivalovým publikem Sbor kněží Královéhradecké diecéze pod vedením sbormistra Tomáše Žídka. Jejich první vystoupení publikum, které tvořili převážně sbormistři a zpěváci pěveckých sborů, sice zaujalo, ale nenadchlo. Zůstalo totiž ještě u zpěvu jednotlivých zpěváků a nedosáhlo stupně vyššího – sborového souzpěvu, který zpěv sboru povyšuje a krášlí.

Paralelně s matiné v kostele zkoušely i pěvecké sbory v seskupeních ženské sbory a smíšené sbory na společné provedení v programu odpolední přehlídky v amfiteátru před Památníkem. Při zkoušce festivalového smíšeného sboru, právě po zkoušce na závěrečný sbor Veru si ty, šohajíčku došlo k nečekané události a zpěváci museli opustit zbortivší se podium. Foerstrovy Rodné brázdy už nemohly být odzkoušeny.

Zlatým hřebem festivalu je vždy přehlídka pěveckých sborů UČPS. Má již svůj tradiční rituál a je vlastně nepsanou soutěží mezi sbory o nejlepší provedení Foerstrovy skladby, o nejnápaditější dramaturgii krátkého vystoupení, o nejlépe zazpívanou skladbu, o nejlepšího sbormistra apod. Každý z pozorných posluchačů si hodnotí po svém, ale potlesk zpěváků i posluchačů může mnohé o této skryté soutěži napovědět. Pro nás organizátory je přehlídka ukazatelem vzrůstající úrovně amaterského zpěvu v této oblasti. Systematická podpora sborů přináší své ovoce. Sbormistři jsou ročník od ročníku náročnější a sbory se rozrůstají. Např. trutnovský sbor se od roku 2008 rozrostl o muže a stal se z něho sbor smíšený. Zájem o účast na festivalu FO již přerůstá naše možnosti. Festival by potřeboval pomocnou budovu na šatny, na ubytování, na stravování. Pak by se mohl stát i festivalem pro více oblastí.

I na 10. roč. festivalu byl tmelícím prvkem moderátor. Slovo Alfreda Strejčka, tohoto mistra uměleckého přednesu, se stalo atributem festivalu. Tento držitel nejvyššího ocenění v oboru umělecký přednes – Kříšťálové růže se netají svými sympatiemi k této umělecké zájmové činnosti – sborovému zpěvu a proto je jeho moderátorská činnost na tomto festivalu pro sbory i organizátory vždy povzbuzením k dalším aktivitám.

Z jednotlivých vystoupení sborů publikum zaujal ve vystoupení Pražského dívčího sboru zejména blok Foerstrových sborů Matičce, Lesní studánka a Chroust. Škoda, že sbormistr Čestmír Stašek neuvedl, kolikrát s těmito sbory již vystupoval. Možná, že už by mohl aspirovat do knihy rekordů. Pardubickému sboru Perštýn – Ludmila – Suk zřejmě prospěla změna sbormistra a s tím spojená změna repertoárová. S radostí zazpíval Nybergův zuluský spirituál Siyahamba. S obavami jsem sledoval přípravy SPS Boleslav na provedení komorní kantáty B. Martinů Otvírání studánek. Teprve při nádherném provedení díla pod širým nebem jsem si uvědomil, že tam vlastně dílo patří. Obdivoval jsem odvahu dirigenta Zdeňka Šulce, že toto prosadil, výkon recitátora Alfreda Strejčka a jak studánky čistý zpěv sboru, sólistů a muzikantů SPS Boleslav. Na jistotu ve svých vystoupeních šly sbory Jizeran a jičínský Foerster. Správně volily jen osvědčené, znějící sbory pro toto prostředí. Tři ženské sbory na letošním festivalu (Pražský dívčí sbor, Chorea Corcontica a jičínský Foerster), dvě Foerstrovy skladby (Lesní studánka a Matičce) a tři sbormistři (Eva Slaninová, Ivana Hanzlová a Čestmír Stašek). Tuto organizátorskou úlohu jsme řešili při přípravě závěru přehlídky. Myslím, že se nám ji podařilo rozřešit ke spokojenosti všech. Ženské festivalové sbory řízené Čestmírem Staškem a Ivanou Hanzlovou zazpívaly oba sbory nádherně.

Ještě než zazněla Halmova závěrečná skladba Veru si ty, šohajíčku, poděkoval hlavní organizátor festivalu všem účinkujícím, obyvatelům obce Dětenice, paní Věře Šedivé a starostovi obce ing. Radomíru Vališkovi za krásné prostředí, které i letos pro festival FO připravili. Poděkoval všem, kteří s ním již po 10 let festival připravovali a popřál svému nástupci v této funkci – Mgr. Jaroslavu Vávrovi hodně úspěchů do dalších ročníku FO. Ten funkci ředitele festivalu přijal a jménem Východočeského oblastního výboru UČPS předal F. Zumrovi za organizování FO Cenu prof. PhDr. Josefa Plavce, DrSc.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)