Letní setkání Klubu sbormistrů

Šumperk 6.-13. července 2008

Letní setkání Klubu sbormistrů se uskutečnilo ve spolupráci s Šumperským dětským sborem v krásných prostorách jeho nového sídla. Velký zájem (celkem 63 účastníků, což znamená v rámci letních setkání rekordní počet) pořadatele potěšil, ale současně znamenal velké nároky na celou organizaci, hostitele i jednotlivé lektory.Jaroslava Macková, úterý 26. srpna 2008
Magazín > Sborový život

NIPOS Artama

Intenzitu výuky při tak velkém počtu účastníků pomohlo udržet jejich pohotové rozdělení v některých částech programu do dvou pracovních skupin, se kterými pracovali paralelně vždy dva lektoři. Vedle základních disciplin � dirigentské techniky (Marek Valášek) a metodiky práce s dětským sborem (Tomáš Motýl) byla v letošním ročníku zařazena i pohybová průprava, zaměřená na průběžné pohybové vedení dětí i na možnosti jevištního pohybového projevu (Svatava Čížková). Jako každoročně byl pak kladen velký důraz na pěveckou techniku, a to jak ve společném hlasovém rozezpívání, tak i v důkladně vedených individuálních hodinách (Svatava Šubrtová).

Program letošního letního setkání Klubu sbormistrů odpoledne doplňoval týdenní Přípravný seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů k výročí Bohuslava Martinů v roce 2008. Výběr studovaných skladeb z jeho tvorby doplnily přednášky, uvádějící tyto skladby do širšího kontextu autorova života i díla (Dr. Bohuslav Vítek). Jako každoročně přestavil výsledky celého pracovního týdne závěrečný veřejný koncert. Vysoká hudební úroveň a všestrannost seminaristů umožnila tentokrát v jeho závěru provedení celé kantáty B. Martinů Otvírání studánek v nastudování a za řízení Tomáše Motýla, doplněné působivou pohybovou improvizací v choreografii S. Čížkové.

Milým překvapením pro všechny účastníky setkání byla pozornost, kterou akci věnovalo i město Šumperk, m.j. setkání s vedením města na radnici i početné a pozorné publikum na závěrečném koncertu. A jak už je téměř tradiční, i v letošním roce se seminaristé shodně vyjádřili, že ten letošní ročník byl ze všech dosavadních ten nejlepší.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)