Nový pražský festival SMÍCHOVSKÉ BENEFICE

Pilotním koncertem v krásně akustických prostorách Sboru ČCE Na Doubkové 2040 v Praze 5 byl zahájen v úterý 17. června 2008 cyklus sborových koncertů našich předních těles ve spolupráci s instrumentalisty, který bude spojen s výstavami výtvarných děl a uváděn v sezóně 2008–09.František Zumr, pondělí 7. července 2008
Magazín > Sborový život

Představu o celém cyklu si mohl posluchač utvořit z koncertu prvního tělesa, kterým byl sedmnáctičlenný komorní sbor VOKS Praha, řízený sbormistryní Martinou Spritovou, jednou z organizátorů, a na varhany spoluúčinkující Jiřinou Dvořákovou – Marešovou, hlavní organizátorkou cyklu. Početnému publiku představil celý projekt po úvodní skladbě farář Ivo Mareš a zdůraznil, že cílem koncertů není honorář účinkujících, ale podpora neziskových organizací na území Prahy 5. Tento cíl konkretizoval tím, že již dnes získaná částka ze vstupného bude předána azylovému domu na území Prahy 5. Charitativní cíl budou sledovat i dalších pět až šest koncertů od října tohoto roku do června roku 2009. Koncerty budou samozřejmě přispívat k propagaci kvalitních sborových těles, instrumentalistů a propagovat i výtvarná díla a tím podporovat a podněcovat k nové umělecké tvorbě. Již na tomto koncertu byla v pražské předpremiéře představena skladba Otomara Kvěcha Žalm 67, kterou, jako závěrečnou skladbu zdařilého koncertu, uvedli sólisté Jiří Bachtík (trubka), Lucie Žáková (varhany) a sbor VOKS Praha za řízení Martiny Spritové.

Je zcela pochopitelné, že k partnerství na tomto projektu, který propojuje hudbu, výtvarné a literární umění, se Českobratrské církvi evangelické v Praze 5 přihlašují též Unie českých pěveckých sborů a jistě i další hudební instituce.

Přejme tomuto novému pražskému festivalu po šťastném vykročení hodně úspěchů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)