Mezinárodní festival akademických sborů IFAS

Milí přátelé, již od roku 1968 se v České republice v Pardubicích koná ve dvouletých intervalech Mezinárodní festival akademických sborů IFAS. Jubilejní dvacátý ročník se uskuteční ve dnech 2. – 7. července 2008. Srdečně Vás všechny zveme, abyste přijeli a svým uměním spolu s námi oslavili toto velké festivalové jubileum.Alena Mejstříková, sobota 1. prosince 2007
Magazín > Sborový život

Festivalu se mohou zúčastnit sbory působící při univerzitách a vysokých školách, působící při vyšších odborných školách a sbory, u nichž 75 % zpěváků splňuje věkovou hranici 18 - 30 let,

v kategoriích: smíšené (A1, B, C, D), komorní smíšené (A2, B, C, D), ženské (A3, B, C, D) a mužské (B2, C, D) sbory.

Kromě mezinárodní soutěže je připravena celá řada společných akcí - koncertů, společné zpívání, Ifasiáda – soutěž v netradičních sportovních disciplínách a také ples IFAS, kde proběhne také populární SUPERSTAR IFAS pro zástupce zúčastněných sborů.

Oceněným sborům jsou udělovány diplomy a věcné ceny, nejlepší sbory ve zlatém pásmu získají i ceny finanční. Nejlepší univerzitní sbor získá "Cenu rektora Univerzity Pardubice" nejlepší sbor festivalu získá i hlavní cenu - GRAND PRIX – IFAS 2008.

Budeme rádi, když všichni zavítáte na naše stránky http://www.ifas.cz, kde se dozvíte další potřebné informace o festivalu a kde máte možnost se seznámit s jeho historií, soutěžním řádem, předběžným programem, podmínkami účasti i s jeho dosavadními účastníky od roku 1968. Věříme, že právě Váš sbor rozšíří velkou rodinu IFAS, do níž od roku 1968 již patří 247 sborů z 24 zemí světa.

Přihlášky na festival je možné zasílat do konce prosince 2007.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)