Neprofesionální umělecké aktivity

Neprofesionální umělecké aktivity (amatérské umění, výjimečně je používán termín vzniklý v 70.letech minulého století zájmová umělecká činnost) se v historickém prostoru Čech, Moravy a Slezska doložitelně kontinuálně rozvíjejí více než 200 let. Byť platná legislativa (autorský zákon a přepisy související) nerozlišuje mezi uměním amatérským a profesionálním liší se obě skupiny tvůrců organizačním zakotvením a také motivací. Jednotlivé obory představují vnitřně diferencovaný celek. Poměrně úzkou skupinou jsou špičkové soubory a tělesa svou dramaturgií a interpretační úrovní srovnatelná s profesionálními tělesy. Běžné v hudebních souborech je hostování profesionálních hráčů i profesionální vedení souboru.Lenka Lázňovská, sobota 10. července 2004
Magazín > Zprávičky

Ilustrační obrázek.

Žádný význam nemá skutečnost, zda je těleso za svou koncertní činnost honorováno. Důležité je, že se s příslušným amatérským oborem identifikuje. Amatérská tělesa fungují při školách (základních uměleckých školách, konzervatořích), kulturních zařízeních (nejsou však jimi zřizována), církvích (pěvecké sbory) nebo mají statut občanských sdružení. Jednotliví hráči či zpěváci nejsou v zaměstnaneckém poměru k tělesu nebo instituci jako v profesionálních tělesech.

Sborový zpěv dospělých

Obor se člení na smíšené pěvecké sbory a vokální skupiny, ženské pěvecké sbory, dívčí pěvecké sbory, mužské pěvecké sbory ve věku mezi 15 a 75 lety. Podle veřejného vystupování odhadujeme počet koncertních sborů na cca 200 s 2000 členy. Nejvíce jich působí v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Hlavní oborovou akcí je každoroční Festival sborového umění Jihlava (z pověření MK ČR pořádá NIPOS a DK Jihlava) s bienálovou mezinárodní skladatelskou soutěží. Dalšími významnými akcemi jsou Dny Černohorského v Nymburku, zaměřené na duchovní hudbu (pořádá město), Festival Jaro se otevírá s Cenou Zdeňka Lukáše (každý rok na jiném místě v ČR – letos v Ostravě), Festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze (pořadatel agentura Or-fea), festival Kampanila v Mikulově (pořadatel Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov), Festival Bohuslava Martinů Pardubice, soutěž univerzitních sborů IFAS Pardubice. V oboru působí jako celostátní organizace Unie českých pěveckých sborů.

Dechové orchestry

Obor se člení na malé dechové orchestry (165), střední dechové orchestry (25), velké dechové orchestry mládežnické (45) a dospělé (29) s cca 7 000 hudebníky všech věkových kategorií. Nejvíce těles působí v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Dechové orchestry jsou organizovány ve sdruženích, působí při školách, městských úřadech a kulturních zařízeních. Prestižními akcemi jsou Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů v Ostravě (z pověření MK pořadatel NIPOS a Dům kultury města) a Mezinárodní soutěž malých dechových orchestrů v Hodoníně Zlatá křídlovka (pořádá Dům kultury města Hodonín). Obě jsou bienále a střídají se (letos se konala Zlatá k_ídlovka) a několik mezinárodních festivalů (Kmochův Kolín - pořadatel agentura Kristián production, Mezinárodní hudební festival Děčín –pořadatel Svaz hudebníků ČR (mládežnické dechové orchestry), FIJO Cheb – mládežnické orchestry pořadatel Západočeské divadlo, FEDO Štětí (současně mažoretková soutěž), FEDO Zlín a další. V oboru jako celostátní působí Svaz dechpových orchestrů ČR.

Komorní a symfonická hudba

Instrumentální souhra vymezená především repertoárem se vnitřně člení na komorní sdružení (dua, tria, kvarteta, kvinteta, sexteta až po deceta) s počtem 89 souborů s 450 hráči, dále na komorní orchestry od 15 do 35 členů hrajících převážně ve smyčcovém obsazení (95 těles a cca 2000 instrumentalistů) a na symfonické orchestry (klasické obsazení – smyčce, dechové nástroje plechové i dřevěné a bicí) – celkem 19 těles s cca 1000 instrumentalisty. Z hlediska územního rozložení je nejvíce těles v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Celostátně v oboru působí dvě sdružení (Česká asociace a Moravská asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles). Mládežnickými tělesy a vzdělávání se zabývá Hudební mládež ČR. Základní akcí oboru je Národní festival komorní a symfonické hudby (každoročně se uskutečňuje formou čtyř až pěti koncertů v různých místech ČR (z pověření MK pořadatel NIPOS) a dále Camerata nova Náchod (pořadatel Sdružení pro pořádání), Hudební slavnosti Vysočiny (pořadatel Sdružení pro rozvoj hudebních tradic Vysočiny), Setkání komorních orchestrů v Olomouci (pořadatel Komorní orchestr Iši Krejčího).

Dětské pěvecké sbory

Obor zahrnuje širší spektrum od školních sborů, které aktivním muzicírováním tvoří doplněk hudební výchovy až po systematicky a dlouhodobě pracující koncertní sbory, které díky kvalitě přípravy, odbornému vedení a výkonu podávají velmi dobré výkony. Podle každoroční Celostátní přehlídky dětských školních pěveckých sborů (z pověření MK pořadatel NIPOS a město konání, které se střídá, letos Český Krumlov, přehlídce předcházejí krajská výběrová kola) a podle koncertní činnosti výběrových sborů odhadujeme jejich počet na cca 450 až 500 sborů s více než 20 tisíci dětmi. Věkové kategorie zahrnuje děti od 6 let do 15 (přípravné sbory), ve sborech koncertního typu se věková hranice posunuje až do 18 let. Většina sborů působí při základním uměleckém školství, při základních školách s rozšířenou hudební výchovou, malá část při domech dětí a mládeže. Kromě zmíněné Celostátní soutěže školních sborů jsou významnými akcemi Celostátní soutěž koncertních sborů v Novém Jičíně (bienále, z pověření MK NIPOS a město), Svátky písní Olomouc se soutěží Iuventus mundi cantat v Olomouci, Festival Bohuslava Martinů Pardubice, soutěž Gymnasia cantant pořadatel Unie českých pěveckých sborů a občanské sdružení Gymnasia Cantant, Mezinárodní festival dětských sborů v Pardubicích, Celostátní soutěž sborů ze ZŠ s rozšířenou hudební výchovou v Uničově pořadatel ZŠ Haškova, Malí zpěváčci Liberec (pro přípravné sbory, pořadatel DPS Severáček) nově Mezinárodní festival dětských sborů k výročí narození Františka Lýska v Brně. Dětské sbory jsou díky školním tělesům i celostátním soutěžím poměrně rovnoměrně územně rozloženy.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)