Cecilská hudební jednota

chrámový smíšený sbor • Ústí nad Orlicí


založen v roce 1803

chrámový sbor

specializuje se na duchovní hudbu

zřizovatel Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad Orlicí

Římskokatolická farnost
Kostelní 19
56201 Ústí nad OrlicíUmělecké vedení

Bc. Cecilie Pecháčková

hlavní sbormistr

Kronika sboru


2015

červen

Výzva k přihlášení pro chrámové sbory a varhaníky

Římskokatolická farnost – děkanství a Cecilská hudební jednota ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a Unií českých pěveckých sborů vyhlašuje 20. ročník Festivalu duchovní hudby svaté...

číst celé ▼

Římskokatolická farnost – děkanství a Cecilská hudební jednota ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a Unií českých pěveckých sborů vyhlašuje 20. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie, který se koná v sobotu 10. října 2015 v Ústí nad Orlicí.

Téma: Eucharistie

SBORY:

Na tento festival se může přihlásit každý chrámový sbor, který splňuje tyto podmínky:

• převážnou náplní činnosti sboru je zpěv při liturgii • sbor nacvičí společnou skladbu k závěrečné bohoslužbě dle výběru pořadatele • zúčastní se společné zkoušky a mše svaté v den festivalu • ve svém vystoupení zohlední téma festivalu • délka vystoupení sboru nepřesáhne 15 minut.

VARHANÍCI:

Základní podmínky účasti:

• chrámový varhaník se zběhlostí ve hře varhanní literatury • maximální délka vystoupení varhaníka 10 minut • současně s přihláškou varhaník sdělí současně návrh skladby.

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2015.

Kontakt a přihlášky: P. ThLic. Vladislav Brokeš, C. Pecháčková, Kostelní 19, 56201 Ústí nad Orlicí, ceciliepechackova@gmail.com, www.farnostuo.cz, facebook: Cecilská hudební jednota.

sbalit ▲2015

červen

Přihláška Festival duchovní hudby svaté Cecílie 2015

Festival duchovní hudby sv. Cecílie, Ústí nad Orlicí 20. ročník 10. října 2015 P Ř I H L Á Š K A CHRÁMOVÉHO SBORU nebo VARHANÍKA Název sboru nebo jméno varhaníka: Farnost...

číst celé ▼

Festival duchovní hudby sv. Cecílie, Ústí nad Orlicí

20. ročník

10. října 2015

P Ř I H L Á Š K A

CHRÁMOVÉHO SBORU nebo VARHANÍKA

Název sboru nebo jméno varhaníka:

Farnost (kde účinkujete, bude uvedeno na plakátu):

Kontakt

Jméno Příjmení Titul Telefon E-mail

Ulice Čp. PSČ Obec

Předpokládané počty:

a) počet účinkujících členů sboru:

b) ostatní (řidiči, rodinní příslušníci):

Celkový počet:

Zvolené skladby:

v tomto pořadí: autor(celé jméno, příjmení, datace!!,název skladby, minutáž:

Místo a datum Vyplnil

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději 31. 7. 2015

k rukám organizátorů:

Cecilie Pecháčková, ceciliepechackova@gmail.com

nebo poštou: Festival, Římskokatolická farnost-děkanství, Kostelní 19, 56201 Ústí nad Orlicí.

Současně s přihláškou zašlete fotografii sboru vhodnou pro tisk spolu se stručnou historií a současností vašeho sboru, opět nejlépe e-mailem: ceciliepechackova@gmail.com.

sbalit ▲2015

František Hordějčuk

ukončil působení u sboru coby umělecký poradce2015

Pavel Chasák

ukončil působení u sboru coby umělecký poradce2015

Eva Chasáková

ukončila působení u sboru coby asistent sbormistra2007

duben

Bc. Cecilie Pecháčková

zahájila působení u sboru coby hlavní sbormistr2007

Eva Chasáková

zahájila působení u sboru coby asistent sbormistra2007

Oldřich Heyl

ukončil působení u sboru coby hlavní sbormistr2007

Marie Heylová

ukončila působení u sboru coby sbormistr1983

František Hordějčuk

zahájil působení u sboru coby umělecký poradce1983

Pavel Chasák

zahájil působení u sboru coby umělecký poradce1983

Oldřich Heyl

zahájil působení u sboru coby hlavní sbormistr1983

Marie Heylová

zahájila působení u sboru coby sbormistr1803

ZALOŽENÍ SBORU


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

tenor, bas, alt, soprán


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání

Časopis Cantus   Festa academica   praga-cantat.cz   czech-choirs.eu (en)